Designed by Payam Fazli

خدمات نامحدود تدریس خصوصی آیلتس، کارگاه های انفرادی با ممتحن، آزمون های واقعی گذشته و طراحی دوره اختصاصی فقط با یک بار پرداخت هزینه! 

چرا بیمه آیلتس در عمل بسیار ارزانتر و مطمئن تر از کلاس های خصوصی است؟

کالج ENGLISH VIP در طرح بیمه خدمات آموزشی خصوصی برای آزمون آیلتس، در چهار محور زیر خدمات آموزشی را به طور نامحدود در اختیار داوطلبان می گذارد:

 1. برنامه ریزی آموزشی هدفمند به صورت اختصاصی برای یک فرد مشخص،

2. کلاس های خصوصی نامحدود توسط ممتحن آیلتس و مدرسان فوق حرفه ای

3. کارگاه های تثبیت و تقویت مهارت ها

4. آزمون های واقعی گذشته و رفع اشکال انفرادی بر روی تک تک موارد مورد نیاز

 

این روش علی الخصوص به داوطلبان آیلتس که کلاس های خصوصی بلند مدت را برای پیشرفت مدنظر دارند توصیه می شود.

 

Package A / Band score 1-5

در اين دوره، پي ريزي و بنيان ساختار هاي دستوري داوطلب، به همراه تمام آن چه براي واژگان و همايي هاي واژگاني با نگاه متمرکز بر روي آزمون آيلتس مورد نياز مي باشد، از پايه اي ترين سطح، اختصاصاً براي فراگيرنده طراحي، شخصي سازي و به صورت يک پروژه تعريف شده تهيه و ارائه مي گردد.

دوره آموزشي A، مناسب براي تمام زبان آموزاني است که از ابتدا و سطح «صفر» تمايل به يادگيري زبان انگليسي و محکم نمودن پايه هاي مهارت هاي زباني خود دارند. اين دوره دقيقاً بر پايه ي مقتضيات آزمون آيلتس و کاملاً زير نظر ممتحنين عالي رتبه که در چندين سال گذشته در مراکز مختلف «آزمون» کشور ايران برگزارکننده و متصدي آزمون هاي اسپيکينگ (مهارت گفتار) و به ويژه رايتينگ (مهارت نوشتار) بوده اند، طراحي و بهينه سازي شده است.

مرکز آموزش هاي بين المللي آيلتس در ايران (به ميزباني شرکت سهامي خاص ويدا ايده پيام و موسسه ويژن ايده پايا) در اين دوره متعهد مي گردد کليه خدمات آموزشي را در محور هاي:
 1. کلاس هاي نظري و نهايي سازي مهارت ها
 2. آزمون هاي استاندارد و جلسات رفع اشکال
 3. کارگاه هاي تقويتي و تثبيتي
 4. مشاوره و برنامه ريزي هدفمند
تا روز رسيدن فراگيرنده به مرز نمره ي 5 آيلتس در تک تک مهارت ها، به وي پيوسته و بدون وقفه ارائه دهد.

دوره ي آموزشي A، همچنين در بر گيرنده ي دو بسته ي مکمل واژگان عمومي و پيشرفته، به همراه بسته ي سوم شامل اشتباهات رايج ميان داوطلبان ايراني آيلتس*، ارائه مي گردند. 

*لازم به ذکر نيست که بسته اخير، «اشتباهات رايج در بين داوطلبان ايراني آيلتس»، براي اولين بار در اين کشور به صورت رسمي ارائه مي گردد.

مبناي دوره سه نفره شامل:

50 ساعت آموزش نظري پايه اختصاصي

30 ساعت خدمات اختصاصي پايه مربوط به فاز آزموني

100 ساعت کارگاه هاي تثبيت مهارت ويژه فراگيرنده

60 ساعت کارگاه هاي تقويت مهارت ويژه فراگيرنده

10 ساعت مشاوره برنامه ريزي تحصيلي اختصاصي يک نفره

10 ساعت پشتيباني روانکاوي آموزشي اختصاصي يک نفره 
مجموع: 260 ساعت پايه

(هزينه هر ساعت خدمات آموزشي معادل 15308 تومان)

 

 

Package B / Band score 5-6.5

 

در اين دوره، تمامي اطلاعات لازم که يک داوطلب بر اساس معيارهاي مورد نظر دانشگاه کمبريج در امتحانات آيلتس نياز دارد، در چهار مهارت گفتار (اسپيکينگ)، نوشتار (رايتينگ)، خواندن و شنيدن، به داوطلب داده مي شود. پيش فرض اين دوره اين است که فراگيرنده دانش مربوط به سطح دوره ي پيشين يعني دوره ي A را دارا مي باشد و يا در تک تک مهارت ها، نمره آيلتس 5 يا بيشتر دارد.

اين دوره نيز همانند دوره هاي اختصاصي ديگر، دقيقاً بر پايه ي مقتضيات آزمون آيلتس و زير نظر ممتحنين عالي رتبه که در چندين سال گذشته در مراکز مختلف «آزمون» کشور ايران برگزارکننده و متصدي آزمون هاي اسپيکينگ (مهارت گفتار) و به ويژه رايتينگ (مهارت نوشتار) بوده اند، در جهت تامين نياز هاي مهارتي داوطلب در کوتاهترين زمان ممکن، پس از سال ها تجربه و مطالعه ي ميداني و آماري، تنظيم و بهينه سازي شده است.

مرکز آموزش هاي بين المللي آيلتس در ايران (به ميزباني شرکت سهامي خاص ويدا ايده پيام و موسسه ويژن ايده پايا) در اين دوره متعهد مي گردد کليه خدمات آموزشي را در محور هاي:
 1. کلاس هاي نظري و نهايي سازي مهارت ها
 2. آزمون هاي استاندارد و جلسات رفع اشکال
 3. کارگاه هاي تقويتي و تثبيتي
 4. مشاوره و برنامه ريزي هدفمند
تا روز رسيدن فراگيرنده به مرز نمره ي 6.5 آيلتس در تک تک مهارت ها، به وي پيوسته و بدون وقفه به صورت نامحدود ارائه دهد.

دوره ي آموزشي B، همچنين در بر گيرنده ي دو بسته ي مکمل واژگان عمومي و پيشرفته، به همراه بسته ي سوم شامل اشتباهات رايج ميان داوطلبان ايراني آيلتس*، ارائه مي گردند. 

*بسته «اشتباهات رايج در بين داوطلبان ايراني آيلتس»، براي اولين بار در اين کشور به صورت رسمي ارائه مي گردد.


مبناي دوره سه نفره شامل:

30 ساعت آموزش نظري پايه اختصاصي

30 ساعت خدمات اختصاصي پايه مربوط به فاز آزموني

60 ساعت کارگاه هاي تثبيت مهارت ويژه فراگيرنده

60 ساعت کارگاه هاي تقويت مهارت ويژه فراگيرنده

10 ساعت مشاوره برنامه ريزي تحصيلي اختصاصي يک نفره

10 ساعت پشتيباني روانکاوي آموزشي اختصاصي يک نفره 
مجموع: 200 ساعت پايه

(هزينه هر ساعت خدمات آموزشي معادل 16000 تومان)

 

Package C / Band score 6.5-7

 

ميزان سودمندي يک سيستم آموزشي براي فراگيرنده در راه کسب نمره ي 7 در تک تک مهارت هاي آيلتس، نماد توانمندي يا عدم کفايت يک تيم آموزش دهنده است. يکي از معضلات پيش روي داوطلبان آيلتس به ويژه افرادي که نياز به مهاجرت به استراليا، يا اخذ پذيرش تحصيلي در مقاطع يا رشته هاي خاص دارند، شکستن سد نمره ي هفت کامل در تمام مهارت ها مي باشد.

متاسفانه تا کنون در ايران، ميانگين افرادي که به طور متوسط در هر نوبت آزمون موفق به اخذ چنين نمره اي مي شوند از مرز 3 درصد فراتر نرفته است که دليلي بر اثبات ناکارآمدي سيستم هاي آموزشي آيلتس موجود در کشور ايران است.

در دوره آموزشي C مرور موشکافانه اي بر:
 • ساختار هاي پايه و پيشرفته Basic and complex structures
 • همايي واژگاني هاي پيشرفته Advanced collocations
 • طبيعي سازي مهارت ها Naturalness
 • دقيق سازي و افزايش دامنه دستور زبان Accuracy and grammatical range
 • افزايش انسجام منطقي و متني داوطلب Coherence and cohesion
 • نوشتار خلاق و رويکرد هاي خلاقانه Creativity in writing and creative approaches
 • تلفظ هاي دقيق در شنيدار و گفتار Accuracy in pronunciation
 • آشنايي با انواع گويش هاي انگليسي به ويژه بريتانيايي و استراليايي
 • زمان بندي، تثبيت و تقويت مهارت ها
 • آزمون هاي خريداري شده از مراکز آموزشي بين المللي آيلتس سراسر جهان
صورت مي گيرد، و مرکز آموزش هاي بين المللي آيلتس متعهد مي گردد کليه خدمات را تا زمان رسيدن داوطلب به سطح مورد نظر به طور نامحدود ارائه نمايد.

مبناي دوره سه نفره شامل:

60 ساعت آموزش نظري پايه اختصاصي

50 ساعت خدمات اختصاصي پايه مربوط به فاز آزموني

100 ساعت کارگاه هاي تثبيت مهارت ويژه فراگيرنده

 100 ساعت کارگاه هاي تقويت مهارت ويژه فراگيرنده

30 ساعت مشاوره برنامه ريزي تحصيلي اختصاصي يک نفره

20 ساعت پشتيباني روانکاوي آموزشي اختصاصي يک نفره 
مجموع: 360 ساعت پايه

(هزينه هر ساعت خدمات آموزشي معادل 14444 تومان)

 

More